Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για την καταχώρηση των ενδείξεων
(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)
  * Διεύθυνση πολυκατοικίας
  * Διαχειριστής
  * Τηλέφωνο Διαχειριστή
  * Κοινόχρηστα μηνός
A/A ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15