Συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για την καταχώρηση των ενδείξεων
(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)
  * Διεύθυνση πολυκατοικίας
  * Διαχειριστής
  * Τηλέφωνο Διαχειριστή
  * Έκδοση κοινοχρήστων ( σε € )
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΝΑΙ
ΟΧΙ
 
Α/Α ΔΙΑΜΕΡ. ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝ. ΑΝΕΛΚ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ei Fi ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.