Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

0,50 € ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

4,00 € ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.