Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και τι ακριβώς χρειάζεται να προσκομισθεί για να αναλάβει η εταιρεία σας την διαχείριση μιας πολυκατοικίας;

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών και να αποφασισθεί η παράδοση της διαχείρισης στην εταιρεία μας, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που σας έχουμε δώσει με την προσφορά μας ή που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Κατά την παράδοση της διαχείρισης θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω:

  • Αντίγραφο κατάστασης κοινοχρήστων δαπανών προηγουμένου μηνός
  • Κανονισμό πολυκατοικίας και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
  • Κλειδιά όλων των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας
  • Μελέτη μηχανολόγου μηχανικού εφόσον η κεντρική θέρμανση έχει ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές
  • Αποθεματικό ποσόν αντιμετώπισης πάγιων και κοινών δαπανών
  • Κατάσταση με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών
  • Κατάσταση με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των συντηρητών των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας εάν υπάρχουν.