Τι έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία σας για να εκδώσετε τις δαπάνες κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας;

Θα πρέπει να προσκομισθεί η κατάσταση κοινοχρήστων της προηγουμένης εταιρείας που εξέδιδε τα κοινόχρηστα ή πίνακας μηχανικού στον οποίο φαίνονται τα χιλιοστά επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων στις κοινόχρηστες δαπάνες.