Πως γίνεται η κατανομή δαπάνης θέρμανσης σε μια πολυκατοικία με αυτόνομο σύστημα ωρομέτρησης ή θερμιδομέτρησης;

Η κατανομή της δαπάνης θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την μελέτη θέρμανσης του μηχανολόγου μηχανικού, που συντάχθηκε και κατατέθηκε στο αρμόδιο τμήμα πολεοδομίας κατά την διαδικασία έκδοσης της άδειας ανέγερσης της οικοδομής. Από την μελέτη για την κατανομή της θέρμανσης λαμβάνονται υπόψιν οι συντελεστές ei και fi κάθε διαμερίσματος και η κατανομή γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα του 1985 (Το Π.Δ. υπάρχει στη ιστοσελίδα μας και στην στήλη Νομοθεσία). Με λίγα λόγια ο συντελεστής ei έχει σχέση με τον όγκο του διαμερίσματος και ο συντελεστής fi έχει σχέση με την θέση που βρίσκεται το διαμέρισμα (όροφος, προσανατολισμός, ανοίγματα).