Ένα διαμέρισμα όταν παραμένει κλειστό για διάστημα πέραν του μηνός δικαιούται έκπτωσης στις κοινόχρηστες δαπάνες;

Στα κοινόχρηστα δεν δικαιούται έκπτωση αλλά ούτε και στην θέρμανση όταν αυτή είναι αυτονομία με ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση. Δικαιούται έκπτωση στην θέρμανση ανάλογη με την προβλεπόμενη στον κανονισμό όταν αυτή είναι κεντρική και αφού εγκαίρως ειδοποιηθεί ο διαχειριστής και κλείσει τους διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων.