Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πάγιο ποσό σε μία πολυκατοικία;

Ναι , είναι υποχρεωτικό και προβλέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της πολυκατοικίας. Η καταβολή του παγίου γίνεται από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ή από τον ενοικιαστή ανάλογα με την συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους.