Υπάρχει η δυνατότητα όταν η διαχείριση της πολυκατοικίας έχει παραδοθεί στην εταιρεία σας να υπάρχει και διαχειριστική επιτροπή στην πολυκατοικία;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα και μάλιστα αυτό εξυπηρετεί κατά πολύ την εταιρεία μας. Η διαχειριστική επιτροπή συνεργάζεται με την διαχείριση για τη εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας και συναποφασίζει για επισκευές και άλλες συντηρήσεις που αφορούν τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.