Είναι υποχρεωτική η πληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών από τους ενοίκους πολυκατοικίας;

Είναι υποχρεωτική η πληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Φ.Ε.Κ. 1296 Β/16.12.77 και Ν.3741/1929 περί ιδιοκτησίας κατά ορόφους. Σε βάρος των αμελούντων και δύστροπων ενοίκων στην πληρωμή των κοινοχρήστων, η διαχείριση με εξουσιοδότηση από την γενική συνέλευση των ιδιοκτητών κινεί την διαδικασία διαταγής πληρωμής ή κατάθεση σχετικής αγωγής στα αρμόδια δικαστήρια.