Μπορεί να γίνει αλλαγή του συντηρητή του ανελκυστήρα;

Βεβαίως μπορεί να γίνει καθόσον δεν υπάρχει καμία δέσμευση από πλευράς νόμου.