Ποιά είναι τα καθήκοντα διαχειριστή σε μία πολυκατοικία;

Ο διαχειριστής είναι το εκτελεστικό όργανο και το αφεντικό του είναι η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής εκτός των ακραίων περιπτώσεων θα πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και σύμφωνα με την κρίση του. Οι ένοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο διαχειριστής δεν υφίσταται για να ικανοποιεί τα καπρίτσια των λίγων αλλά να υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών ενοίκων. Ο διαχειριστής θα πρέπει να αφιερώνει χρόνο για το κτίριο, να ακούει τις γνώμες των ενοίκων αλλά να ενεργεί πάντα κατά την κρίση του και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρων των περισσοτέρων ενοίκων.