Τι γίνεται στην περίπτωση που ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας αρνείται να δώσει λογαριασμό για τις κοινόχρηστες δαπάνες ή παρουσιάζει αποδείξεις δαπανών που δεν είναι νόμιμες;

Το θέμα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στην συνέλευση των ιδιοκτητών από την οποία θα ζητηθεί από τον διαχειριστή να λογοδοτήσει. Εάν ο διαχειριστής αμελεί να προκηρύξει συνέλευση τότε σύμφωνα με την σχετική διάταξη του κανονισμού ένα ορισμένο ποσοστό των συνιδιοκτητών μπορεί να προκηρύξει νόμιμα συνέλευση και να λάβει απόφαση εάν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια σε βάρος του διαχειριστή για απιστία ή βαρύτατη αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.