Ποιος νόμος διέπει την λειτουργία μιας πολυκατοικίας;

Η νομοθεσία σχετική με θέματα πολυκατοικιών είναι διεσπαρμένη. Ο αρχικός νόμος είναι Ν3741/1929 ΦΕΚ Α΄4/9-1-1929 ο οποίος έχει θέσει και τις βάσεις για θέματα οροφοκτησίας και συναφή με πολυκατοικίες. Κατόπιν συμπληρώθηκε με ΝΔ1024/1971.