Είναι υποχρεωτικό οι ιδιοκτήτες ανεξάρτητα εάν μένουν στην πολυκατοικία ή όχι να αναλαμβάνουν χρέη διαχειριστή; Τι προβλέπεται σε περίπτωση άρνησης; Μπορούν οι ενοικιαστές να γίνουν διαχειριστές; Ποιο το κόστος διαχείρισης από εταιρείες διαχείρισης;

Η απάντηση υπάρχει στον κανονισμό λειτουργίας της πολυκατοικίας. Πάντως ανεξάρτητα από τον κανονισμό με απλή πλειοψηφία μπορεί να επιτραπεί και σε μη ιδιοκτήτη να γίνει διαχειριστής. Εάν κάποιος αρνείται να αναλάβει τη διαχείριση θα πρέπει η συνέλευση των ιδιοκτητών να τον απαλλάξει γιατί θα αποδειχθεί στην πορεία ότι θα είναι ένας κακός διαχειριστής. Το σωστότερο είναι να δοθεί η διαχείριση σε μία εταιρεία η οποία είναι καταξιωμένη στο χώρο με θετικά σχόλια από τους ενοίκους των κτιρίων που διαχειρίζεται.