Μελετώντας τα κοινόχρηστα κάθε μήνα, διαπιστώνω ότι ακόμη και με σταθερή τιμή πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή ώρα θέρμανσης χρεώνεται με διαφορετική τιμή. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αυτό συμβαίνει διότι οι ώρες που μετρούνται αφορούν τον χρόνο που εμείς θερμαίνουμε το διαμέρισμά μας, ενώ η κατανάλωση εξαρτάται από τον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα.