Κάποιος ένοικος διαμερίσματος επιμένει η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών να γίνεται ισόποσα σε όλους. Είναι σωστό αυτό;

Η ισόποση κατανομή των κοινοχρήστων είναι άδικη αλλά και παράνομη και η νομοθεσία για αυτό είναι κάθετη και συγκεκριμένη.