Νομοθεσία Κοινοχρήστων

 

Πάγιο θέρμανσης και τρόπος υπολογισμού των καυσίμων

Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τα έξοδα της θέρμανσης σε οικοδομές με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές έχει να κάνει με το πάγιο θέρμανσης. Τι είναι το πάγιο; Πως υπολογίζεται; Γιατί πρέπει να το πληρώνουμε;

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 1985 , κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στην αγορά των καυσίμων είτε είχε κατανάλωση είτε όχι. Το ποσό με το οποίο θα συμμετέχει είναι συνάρτηση των συντελεστών ei και fi οι οποίοι υπάρχουν για κάθε διαμέρισμα στην μελέτη θέρμανσης του εργολάβου. Για την ακρίβεια το ποσό του παγίου προκύπτει από την πράξη:

Περισσότερα...
 

Υπουργική Απόφαση – Εγκατάσταση ηλιακών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 16094/2008 – ΦΕΚ 917/Β’/19.5.2008

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφασης Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28, 9 παρ. 6 και 22 παρ. 1 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομι­κός Κανονισμός, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 2831/2000.
Περισσότερα...
 

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η ΚΥΑ 28425/2008 που τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2009 μεταξύ άλλων καθορίζει τα:

διαστήματα υποχρεωτικής συντήρησης των ανελκυστήρων:

 

  1. Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες = 6 φορές ετησίως
  2. Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες = 8 φορές ετησίως
Περισσότερα...